Välkommen!

Jag heter alltså Per Drougge och är religionsantropolog och doktorand vid Socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet. De senaste åren har jag också arbetat med webbadministration och -support samt framställning av studiematerial. Jag frilansar dessutom som grafisk formgivare och åtar mig uppdrag som textredigering, språkgranskning och korrekturläsning. Mer om denna verksamhet finns att läsa på textform.nu.

Den här hemsidan fungerar i första hand som ett slags professionellt arkiv och den oregelbundet uppdaterade bloggen innehåller mest information om olika projekt som jag arbetat med. Information om min akademiska verksamhet finns under fliken Forskning och under Diverse hittar man bland annat länkar till mina andra webbplatser.

perfullwidth

Om du vill komma i kontakt med mig är det bästa sättet att använda kontaktformuläret som finns här.