Källunge kyrka

Många av Gotlands kyrkor har ett egendomligt utseende som kommer av att 12- och 1300-talens storstilade byggplaner fick ett tvärt slut. Kyrkan i Källunge hör till de egendomligaste; här har ett jättelikt kor byggts samman med ett romanskt långhus och torn. Man kliver in genom en liten port i tornet, går genom det anspråkslösa, tomma långhuset och när man öppnar en trädörr öppnar sig koret med ett magnifikt (”katolskt prunkande”) altarskåp som ursprungligen stått i Visby domkyrka. Långhusportalen pryds av roliga reliefer med världsliga motiv.