Vallstena kyrka

Vallstena kyrka har en ovanlig profil med ett långhus i två sektioner, där den östra är bredare. Interiörens klargula rankor är en modern rekonstruktion av 1700-talsmåleri. Den rikt dekorerade triumfbågen är från 1200-talet.