Linde kyrka

Kyrkan i Linde ger flera exempel på växlande moden och ideal. Det romanska absidkoret försågs med ett gotiskt spetsbpågefönster på 1300-talet. Väggmålningar kalkades över på 1800-talet och en del av dem förstördes helt när man tog upp nya fönster. I början av 1900-talet togs målningarna fram igen men att döma av de kraftiga konturerna och färgens lyster så renoverades de flesta ganska hårdhänt. Dopfunten (1100-tal) fick sin nuvarande färg på 1700-talet. Kristusfiguren med skor (Jfr krucifixet i Stenkumla) är en gipskopia monterad på ett nytillverkat kors. Det praktfulla altarskåpet är signerat 1521 men kompletterades 200 år senare.