Atlingbo kyrka

Inbäddad i grönska ligger 1200-talskyrkan i Atlingbo. Till märkvärdigheterna hör en spetsbågig absid, en bönekammare med hagioskop, lustiga målningar, rikt dekorerade bänkar samt en välbevarad dopfunt från 1100-talet, tillskriven ”Byzantios”.