En årsredovisning

… för Stockholms läns hembygdsförbund kom från trycket den här veckan. Ett roligt uppdrag som gav anledning att använda Esseltub, den digitaliserade versionen av SL:s gamla typsnitt SS-grotesk.   .

Spördagar 2/2015

Här nedan är omslagets framsida och några uppslag från det senaste numret av Spördagar, en tidning som ges ut av Gotlands Hembygdsförbund. Jag skickade iväg tryckoriginal idag så den bör finnas ute innan jul. .     Tillägg 25/12: Spördagar kom ut innan julhelgen. Jag fick nyss ett klipp från Gotlands Tidningar som ägnade den…

Torp i Gård & Torp

I höstnumret av tidningen Gård & Torp (8/2015) ägnas en sida åt boken om torpinventering. Boken finns inte i den vanliga bokhandeln men kan beställas från Sveriges Hembygdsförbund, Riksarkivet samt Rötterbokhandeln.

Spördagar 1/2015

Eftersom jag är sommargotlänning sedan flera år var det roligt att få  uppdraget att skapa en ny grafisk form åt Spördagar, det lokala hembygdsförbundets medlemstidning. Det senaste numret har nu kommit från tryckeriet och här nedanför kan man titta på omslaget och ett par uppslag.    

Stämmohandlingar

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och andra handlingar till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma (maj 2015). Eftersom materialet är så omfattande valde jag att presentera det i fem separata A4-häften.  

Skadeförebyggande arbete

Det var inte jag som hittade på den småvitsiga titeln Skadeförebyggande arbete –  För säkerhets skull men jag tar på mig ansvaret för det putslustiga omslaget.        

En liten bok om torp …

  I dag levererades En liten bok om torp, torpare och torpinventeringar från tryckeriet. Det är en praktisk handbok som också innehåller kulturhistoriska och etnografiska texter, både äldre och nyskrivna. Bland författarna finns Josef Rydén, Ivan Svanström, Kjell Andersson och Per Clemensson och jag svarar för urval, redigering och formgivning. Boken är rikt illustrerad och…

Chernikovs arkitektoniska fantasier

Då och då hjälper jag till med att fotografera böcker åt ett antikvariat som är specialiserat på böcker om konst och arkitektur. Häromveckan fick jag därför chansen att titta närmare på en, i flera bemärkelser, fantastisk bok: Jakov Chernikovs Arkhitekturnye Fantazii, tryckt i Leningrad 1935. Just det här exemplaret av Chernikovs sista bok var enastående…

Upphovsrätt och personlig integritet

En liten folder om PuL och Lagen om upphovsrätt med riktlinjer för den som tänkt publicera fotografier i tryckt eller digital form.    

Öppet för alla

Under vintern har jag redigerat och formgivit en ny upplaga av Öppet för alla. Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar, en liten handbok skriven av SHF:s tillgänglighetskonsult Gunnar Häger. Nu har den äntligen kommit från trycket och kan beställas här.