Från tsarer till folkkommissarier

Sent omsider kom jag iväg för att se den omtalade utställningen ”Från tsarer till folkkommissarier” som visas i Nationalmuseums tillfälliga lokaler på Fredsgatan fram till 22 januari. Man skulle kunna säga mycket om denna, till omfånget inte alltför stora, utställning som lånats in från Ryska museet i Sankt Petersburg. Den består av 70 verk (nästan…