”Mindfulness” och/som helande

hhFör snart tre år sedan sedan blev jag ombedd att medverka i en planerad antologi om helande och helandemetoder i Sverige. Tiden var knapp men jag lyckades få ihop ett text om mindfulness, “Lost in translation”, där jag bland annat tog upp några problematiska aspekter av en företeelse som, för det mesta, tagits emot med okritisk entusiasm.

Utgivningen dröjde, bland annat eftersom redaktörerna tvingats se sig om efter ett nytt förlag. Tiden gick och jag trodde att projektet av en eller annan anledning gått i stöpet när jag  – av en slump – fick veta att boken nyligen givits ut av Dialogos förlag. (Helig Hälsa. Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige. Red. Jessica Moberg och Göran Ståhle.)

Tyvärr visade det sig att någon klåfingrig redaktör i sin strävan efter ett ”enhetligt språkbruk” gjort en del besynnerliga ingrepp i manus, något som är särskilt olyckligt eftersom ingen av författarna givits möjlighet att korrekturläsa innan boken gick i tryck. (I mitt fall infogade man bland annat den språkliga horrören ”mindfulnessen”.)

Att medverka i populärvetenskapliga sammanhang av det här slaget är ganska otacksamt också när allt fungerar som det ska. Det handlar förstås om obetalt arbete och trots allt tal om den tredje uppgiften är det inte heller särskilt meriterande. Att skriva lättillgängligt om komplicerade ämnen är svårt och tidskrävande. Samtidigt är det givetvis roligt och angeläget att skriva för andra än en handfull kolleger men den glädjen grumlas ganska snabbt när ens arbete förvanskas på det här viset.

En detaljerad presentation av boken finns att läsa här.

 

Kommentera