Nypublicerad recension

Sent omsider har min recension av Jeff Wilsons Mindful America: The Mutual Transformation of Buddhist Meditation and American Culture” (2014) nu publicerats i Journal of Global BuddhismDet är en Open Access-tidskrift  och skulle man vilja läsa recensionen finns den tillgänglig som pdf här.

Kommentera